...για την είσοδο 

 

Θέλουμε χαρτί του μέτρου και... πολύ φαντασία! Τα υλικά είναι απλά!

...για την είσοδο

 Μια έξυπνη κατασκευή από πάτους πλαστικών μπουκαλιών για τα παράθυρα!